Historie

50 jaar ervaring  in de verschillende bouwonderdelen die ons land kent is niet uniek, maar toch niet zo veel voorkomend als men denkt.

We zijn begonnen in de “beton, weg en waterbouw”

Waarschijnlijk heeft U al meerdere malen over of onder een bouwwerk van de Lange & Vlug gereden. Denkt U hierbij aan het viaduct bij de A12 afslag Woerden, of een van de 2 viaducten over de A2.

In de eerste jaren van ons bestaan is er veel gewerkt aan de infrastuctuur van de provincies Zuid Holland en Utrecht.

Voor de gemeente Rotterdam is er gebouwd aan de Metro, bruggen, tunnels, viaducten en parkeergelegenheid, maar ook de rioolwaterzuivering en het aansluiten van het diepriool op deze waterzuivering van de gemeente Woerden.

Daarna is ons bedrijf zich gaan specialiseren in onze waterhuishouding,  een goed voorbeeld hiervan is het gemaal in Zevenhoven, dubbele gemaal en sluis in De Meern die pas in 2003 voor het eerst in gebruik werd genomen tijdens extreme droogte om de verzilting tegen te gaan en het waterniveau te controleren.

 

De opgedane kennis in de Beton, Weg en Waterbouw is later toegepast in de bouw van kelders en zwembaden waardoor de vraag naar nieuwbouw van huizen toenam.

De Lange Bouw logo
De Lange Bouw

Copyright © - De Lange Bouw 2021 | Alle rechten voorbehouden | Privacyverklaring

Designpro.nl | Z-IM.nl | Site-Index